Aktualności

Co u nas słychać?

Aktualności

20 lipca 2021

Nasze Stowarzyszenie powiększa się po raz kolejny. Wśród członków Stowarzyszenia witamy Antybrowar!

16 czerwca 2021
Dzisiaj w Krakowie odbyło się coroczne Walne Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia. Poza częścią sprawozdawczą, dyskutowaliśmy o bieżących i przyszłych działaniach Stowarzyszenia i dokonaliśmy wyboru członków zarządu i komisji rewizyjnej na nową kadencję. Decyzją Walnego, dotychczasowy Zarząd w osobach Marek Kamiński, Piotr Sosin, Ziemowit Fałat i Grzegorz Ziemian wybrany został na kolejną kadencję, a w skład Komisji Rewizyjnej weszli Marek Puta, Mateusz Górski i Piotr Piekarski. Gratulujemy!
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przyjazd, a Nowy Kraftowy za gościnę!
Kilkugodzinne owocne obrady kontynuowaliśmy przy piwie w pubie Szklanki 🍻 Spotkanie było jedną z ostatnich okazji do osobistego spotkania z Waldemar Mudryk w obecnej roli Dyrektora Operacyjnego Stowarzyszenia, który z końcem czerwca przestaje pełnić tę funkcję
11 czerwca 2021

Po raz trzeci Polskie Stowarzyszenie Browarów Rzemieślniczych opublikowało Raport z działalności browarów, członków Stowarzyszenia. Tym razem obejmujący 2020 rok z porównaniem do poprzedniego roku.

Raport oparto o dane zebrane bezpośrednio od członków naszego stowarzyszenia i zaprezentowano w formie pomagającej opisać rzeczywistość browarów rzemieślniczych i rynek, na którym one działają, a także uchwycić zmiany na nim zachodzące.

Raport do pobrania na niniejszej stronie, pod linkiem: www.psbr.eu/do-pobrania

9 czerwca 2021

PSBR podjęło współpracę z znanym wszystkim polskim producentem drożdży płynnych Fermentum Mobile.
Współpraca będzie polegała na wsparciu browarów w postaci atrakcyjnej oferty na drożdże, z której członkowie Stowarzyszenia mogą korzystać już od czerwca.

7 czerwca 2021

Z dniem dzisiejszym zaprezentowaliśmy wszystkich partnerów w ramach nowej akcji w Polskim Stowarzyszeniu Browarów Rzemieślniczych – PARTNER PSBR.

Grupa firm od lat współpracujących z browarami rzemieślniczymi odpowiedziała na nasze zaproszenie do współpracy. Każdy z Partnerów zdecydował się przez najbliższy rok wspierać realizację projektów Stowarzyszenia.

W pierwszej edycji naszymi partnerami zostali Ireks – producent słodów, Sahm – producent szkła, Browamator – dostawca surowców piwowarskich.
Szczegóły na naszym profilu facebook oraz na podstronie www.pspbr.eu/wspolpraca

12 lutego 2021

Dziś w szeregach PSBR gościmy kolejny browar.  Witamy serdecznie wśród Nas Browar Lubrow !

22 grudnia 2020

Dzisiaj skierowaliśmy pismo w formie listu otwartego do Premiera Mateusza Morawieckiego dotyczące wyraźnie wzmożonych w ostatnich tygodniach kontroli celno-skarbowych prowadzonych w zakresie prawidłowości wyliczenia podatku akcyzowego. Działania służb celno-skarbowych zmierzają w kierunku podważenia prawa do stosowania obniżonej stawki akcyzy w wielu małych browarach, co stoi w sprzeczności z wolą ustawodawcy unijnego w zakresie ulg w podatku akcyzowym dla małych browarów oraz nadrzędną intencją wsparcia małych browarów leżącą u podstaw tych przepisów. Z pełną treścią pisma można zapoznać się na naszym profilu na Facebooku.

21 grudnia 2020

Wspólnie ze Stowarzyszeniem Regionalnych Browarów Polskich skierowaliśmy dzisiaj pismo do Wicepremiera Jarosława Gowina z prośbą o spotkanie poświęcone uregulowaniu przepisów w zakresie sprzedaży zdalnej piwa. Pismo jest kontynuacją rozmów z Panem Premierem Jarosławem Gowinem, prowadzonych pod patronatem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców pod koniec listopada br., w których Pan Premier wyraził swoje poparcie dla umożliwienia sprzedaży zdalnej napojów alkoholowych.

10 grudnia 2020
Przed paroma tygodniami zamknęliśmy tegoroczną, pierwszą edycję Katalogu Członków PSBR. W tym tygodniu Katalog został wysłany w formie insertu do katalogu „ABC Restauracji” do blisko 10.000 adresatów z branży HoReCa w całej Polsce. Dodatkowo, nasz Katalog zostanie rozesłany w wersji cyfrowej do jeszcze większej bazy adresatów z branży HoReCa. Dystrybucja Katalogu buduje świadomość piw rzemieślniczych członków Stowarzyszenia oraz znaku „Piwo Kraftowe” w branży gastronomicznej.
27 listopada 2020

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2021 roku tzw. podatku cukrowego oraz tzw. opłaty od małpek, przygotowaliśmy dla Członków Stowarzyszenia obszerny i kompleksowy Informator na ten temat, opracowany przez Dawida Siedleckiego z browarparagraf.com, prawnika specjalizującego się m.in. w prawie alkoholowym. W dniu dzisiejszym Informator został przesłany do Członków.

9 listopada 2020
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców skierował do Premiera oraz Przewodniczących Klubów i Kół Parlamentarnych pismo z prośbą o poparcie i wdrożenie dziesięciu propozycji zmian systemowych, które przyczynią się do poprawy otoczenia prawno-gospodarczego w naszym kraju oraz zwiększenia poczucia bezpieczeństwa małych i średnich przedsiębiorców przy prowadzeniu swoich biznesów.
Tzw. Dziesiątka Rzecznika MŚP powstała w porozumieniu z przedstawicielami 205 organizacji przedsiębiorców zrzeszonych w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP, a nasze stowarzyszenie w pełni poparło postulaty Rzecznika.
Zachęcamy do zapoznania się z pełną listą postulatów wraz z ich omówieniem tutaj.
29 października 2020

Z dniem dzisiejszym grono członków Polskiego Stowarzyszenia Browarów Rzemieślniczych powiększa się o Brewery Hills. Serdecznie witamy!

15 października 2020

Do PSBR dołącza kolejny browar. Witamy serdecznie na pokładzie Browar Łańcut !

14 października 2020

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców opublikował raport „Branża piwowarska i sektory powiązane wobec pandemii Covid-19”. W przygotowaniu raportu w ostatnich tygodniach braliśmy udział wspólnie z pozostałymi organizacjami branży piwowarskiej w Polsce, swój wkład w raporcie mają również członkowie PSBR, do których skierowaliśmy autorów raportu, a także bliska nam przedstawicielka sektora gastronomicznego. W raporcie prezentujemy w szczególności 5 postulatów, które wsparły by sektor piwowarski oraz sektory z nami powiązane, w szczególności gastronomię. Raport jest dostępny tutaj.

9 października 2020

Dzisiaj Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej wydał decyzję w zakresie naszego wniosku i udzielił prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny „PSBR.EU Piwo Kraftowe” na rzecz naszego Stowarzyszenia. Znak „Piwo Kraftowe” chroniony jest w klasach 32, 35 i 43, a czas trwania prawa ochronnego wynosi 10 lat od daty zgłoszenia i może być przedłużany na kolejne dziesięcioletnie okresy ochrony.

30 września 2020
Dzisiaj w „Craft Beer Muranów – Piwny Świat” w Warszawie odbyliśmy coroczne Zwyczajne Walne Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia. Poza dopełnieniem statutowych formalności, porozmawialiśmy o dotychczasowych działaniach Stowarzyszenia, uruchomionych projektach i planach na przyszłość. Dziękujemy Członkom, którzy przyjechali na Zebranie oraz gospodarzom i pracownikom „Craft Beer Muranów – Piwny Świat” za gościnę w swoich progach!
21 września 2020

Rozpoczęliśmy ogólnopolską akcję promujacą wejście na rynek znaku „Piwo Kraftowe”.

Do wydarzenia zostało zaproszonych ponad 400 redakcji mediów tradycyjnych i elektronicznych w tym blogerów piwnych. Zarówno sam znak jak i publikacje o nim pojawiają się regularnie w mediach.

31 lipca 2020

Polskie Stowarzyszenie Browarów Rzemieślniczych po raz drugi opublikowało raport z działalności browarów, członków Stowarzyszenia obejmujący tym razem 2019 rok.

Raport oparto o dane zebrane bezpośrednio od członków naszego stowarzyszenia i zaprezentowano w formie pomagającej opisać rzeczywistość browarów rzemieślniczych i rynek, na którym one działają, a także uchwycić zmiany na nim zachodzące.
Raport do pobrania na niniejszej stronie, w zakładce „Do pobrania”

9 lipca 2020

Browar The Garage Monks z nami! Z dniem dzisiejszym mnisi z garażu dołączają do Polskiego Stowarzyszenia Browarów Rzemieślniczych

26 czerwca 2020

Z naszej inicjatywy Rada Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw powołała Zespół Roboczy ds. Branży Alkoholowej, w skład którego wszedł przedstawiciel naszego stowarzyszenia i który w ostatni piątek 26 czerwca odbył swoje pierwsze, organizacyjne posiedzenie.

Opracowanie i wsparcie zmian w prawie umożliwiających sprzedaż napojów alkoholowych z dostawą zostało uznane za priorytetowy obszar prac Zespołu.

22 maja 2020

Przystąpiliśmy do Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw, a Rzecznik MŚP dołącza do rosnącej koalicji ponad podziałami na rzecz sprzedaży napojów alkoholowych na odległość. Z Przewodniczącym Rady Przedsiębiorców pracujemy nad powołaniem Zespołu Roboczego Rady, który zajmie się szczegółowym opracowaniem propozycji zmian przepisów prawnych w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych.

Działania te są kontynuacją naszych wystąpień do rządu o umożliwienie sprzedaży piwa na odległość, które intensyfikujemy od połowy marca, gdy taki zakaz okazał się szczególnie dotkliwy z uwagi na wystąpienie pandemii i zamknięcie lokali gastronomicznych.

10 maja 2020

Na prośbę Ministerstwa Finansów, w związku z rozpoczęciem prac nad przeniesieniem dokumentacji akcyzowej na PUESC, przekazaliśmy do MF nasze propozycje uproszczenia systemu ewidencji i rozliczania akcyzy, które mogłyby wejść w życie łącznie z przeniesieniem dokumentacji na platformę online. Ogromne podziękowania dla Wojtka Frączyka (Widawa), Pawła Masłowskiego (Pinta) i Tomka Bryckiego (Za Miastem), którzy przekazali obszerne, kompleksowe uwagi odnośnie uproszczeń dla przedpłatowców i składów podatkowych. Pozostajemy w bezpośrednim kontakcie z osobą z MF odpowiedzialną za przedmiotowe prace.

8 maja 2020

Browar PERUN dołącza do PSBR! Witamy serdecznie w gronie Stowarzyszenia.

5 maja 2020

Zaopiniowaliśmy projekt rozporządzenia Ministra Finansów wprowadzającego możliwość odliczenia podatku akcyzowego przez podatnika, który zniszczy zwrócone piwo z przekroczonym terminem przydatności do spożycia. W stosunku do projektu Ministra zakładającego możliwość dokonania odliczenia akcyzy do 31 grudnia 2020 r. w przypadku całkowitego zniszczenia zwróconego piwa do 31 lipca 2020 r., przekazaliśmy poniższe nasze rekomendacje: wnieśliśmy o wprowadzenie takiej możliwości odliczenia na stałe, a nie tylko na czas pandemii, a w przypadku braku takiej woli, wnieśliśmy o wydłużenie okresu obowiązywania możliwości odliczenia co najmniej do połowy 2021 roku, wnieśliśmy o wprowadzenie możliwości odbioru, zniszczenia i odzyskania akcyzy nie tylko w stosunku do piwa przeterminowanego, ale również piwa, którego termin przydatności upływa w kolejnych 4 tygodniach od momentu zwrotu, co usprawni logistycznie obsługę zwrotów.

4 maja 2020

Skierowaliśmy naszą opinię do Komisji Ustawodawczej Senatu RP w związku z rozpoczęciem prac w Komisji nad inicjatywą ustawodawczą w zakresie projektu wprowadzenia obowiązkowego ostrzeżenia ciążowego na etykietach piwa. Wskazaliśmy, że podejmowanie obecnie prac nad tym projektem jest szczególnie niekorzystne z uwagi na nałożenie na producentów piwa dodatkowych wymagań prawnych i obciążeń finansowych w momencie dramatycznego pogorszenia sytuacji ekonomicznej wywołanej epidemią koronawirusa. W tym kontekście zaapelowaliśmy do Senatu RP o wstrzymanie się z procedowaniem wszelkich inicjatyw, które nakładają dodatkowe obciążenia finansowe, zwłaszcza na mikro- i małych przedsiębiorców. Uważamy, że tego typu propozycje powinny zostać rozpatrzone w okresie, kiedy najpilniejsze wyzwania obecnego czasu będą rozwiązane, a sytuacja branży powróci do stabilności. Ponadto, wnieśliśmy o sprecyzowanie już na etapie projektu ustawy szczegółowych wymagań co do oznaczenia tj. kształtu i wielkości grafiki, znaków, liter itp., wskazaliśmy na szacunkową liczbę etykiet w sektorze browarów rzemieślniczych oraz szacunkowe koszty przeprojektowania i wyprodukowania nowych etykiet, wnieśliśmy o wydłużenie okresu przejściowego, w którym można jeszcze wprowadzać na rynek piwo ze starymi etykietami, do 36 miesięcy.

16 kwietnia 2020

Startuje strona internetowa Polskiego Stowarzyszenia Browarów Rzemieślniczych

Z dniem dzisiejszym uruchomiliśmy stronę www Stowarzyszenia – www.psbr.eu Znajdziecie na niej podstawowe informacje o Stowarzyszeniu, naszych członkach i podejmowanych przez nas działaniach. To także dodatkowa, poza Facebook, możliwość kontaktu z nami i zaczerpnięcia informacji jak można do Nas dołączyć. Stronę będziemy stopniowo uzupełniać i rozwijać o nowe informacje i funkcjonalności.

9 kwietnia 2020

Wspólny apel małych producentów branży alkoholowej.

Dzięki wspólnym wysiłkom udało nam się powołać ponad branżowy alians na rzecz sprzedaży zdalnej napojów alkoholowych i dzisiaj skierowaliśmy wspólne pismo do Minister Rozwoju, Premiera, Prezydenta, Sejmu, Senatu, mediów i organizacji pracodawców. Pod wspólnym apelem podpisało się kilkanaście producenckich organizacji winiarskich, cydrowych i piwowarskich. Pomoc prawną w zakresie pisma zapewnił serwis prawoalkoholowe.pl. Nasz postulat popiera też Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego „Browary Polskie”, który uwzględnia go w swoich wystąpieniach.

23 marca 2020

Polskie Stowarzyszenie Browarów Rzemieślniczych prezentuje znak PIWO KRAFTOWE.

Znak „Piwo kraftowe” to opracowany i promowany przez Polskie Stowarzyszenie Browarów Rzemieślniczych, jego członków oraz fanów piw kraftowych wyróżnik, który jednoznacznie identyfikuje piwa kraftowe pochodzące z małych, niezależnych browarów. Znak stworzyliśmy po to, by dodać konsumentom dodatkowej porcji informacji przy podejmowaniu decyzji zakupowych. Wybierając butelkę czy puszkę ze znakiem „Piwo Kraftowe” macie 100% pewności, że wspieracie zakupowo mały, niezależny, innowacyjny, polski browar rzemieślniczy. Znak „Piwo kraftowe” został zgłoszony do Urzędu Patentowego RP i jest w trakcie procesu rejestracji jako chroniony prawem znak towarowy. Prawo do używania znaku posiadają wszyscy członkowie Polskiego Stowarzyszenia Browarów Rzemieślniczych. Prosimy Was o trochę cierpliwości ponieważ aplikacja znaku na etykietach zajmie browarom kilkanaście tygodni do kilku miesięcy, ale wraz z upływem czasu będzie przybywać takich oznaczeń na butelkach browarów członków PSBR. Poza tym jesteśmy pewni, że browary same będą Was o tym chętnie informować.

20 marca 2020

Polskie Stowarzyszenie Browarów Rzemieślniczych przyłącza się do akcji #WspieramyPolskiKraft. To przede wszystkim odezwa wobec sytuacji związanej z rozszerzaniem się epidemii koronawirusa. Decyzją rządu zamknięto wszystkie restauracje i puby, które stanowią lwią część rynku polskich piw rzemieślniczych/kraftowych. Wiele małych biznesów z godziny na godzinę musiało zawiesić swą działalność, co spowodowało drastyczny spadek popytu na piwa kraftowe.

Akcja skierowana jest do wszystkich fanów piw rzemieślniczych, by zachowując bezpieczeństwo w kontaktach bezpośrednich nie przestawali kupować piw kraftowych w butelkach. Każda zakupiona sztuka to wielka pomoc dla browaru, sklepu i dystrybutora. Powstała specjalna nakładka na profile na Facebook, kolejno powstało wydarzenie Wspieramy Polski Kraft zainicjowane wspólnie przez grupę blogerów piwnych i browarów kraftowych. Dzisiaj nasze Stowarzyszenie ponownie wystąpiło do Minister Emilewicz w jednym postulacie w szczególności: apelujemy o umożliwienie nam i lokalom sprzedaży piwa z dowozem do klienta i przez internet.

17 marca 2020

W związku z obecną sytuacją rynkową będącą skutkiem wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego oraz szeregiem rozporządzeń władz państwowych, skierowaliśmy dzisiaj pismo do Minister Rozwoju, Pani Jadwigi Emilewicz z propozycjami decyzji i działań, które naszym zdaniem powinny się znaleźć w pakiecie osłonowym dla firm. Oprócz propozycji o charakterze „ogólnobiznesowym”, w piśmie zawarliśmy również kilka punktów specyficznych dla naszej branży oraz branży gastronomicznej.

31 stycznia 2020

Kolejny browar w naszych szeregach, rośniemy w siłę – witamy wielkopolski Browar Za Miastem !

14 stycznia 2020

Miło nam poinformować, że z dniem dzisiejszym szeregi naszego stowarzyszenia zasilił Browar Waszczukowe! Witamy na pokładzie!

12 grudnia 2019

Kraft Roku to organizowany corocznie już od 12 lat największy w Polsce profesjonalny konkurs piw rzemieślniczych. Tegoroczna edycja konkursu odbyła się w ubiegłym tygodniu przy Sympozjum Piwowarów Zawodowych, a nasze Stowarzyszenie objęło patronat nad konkursem.

Emocje po mającym swój finał w ostatnią sobotę konkursie powoli opadają 😊 Z ogromną przyjemnością informujemy, że około jedna trzecia wszystkich medali przyznanych w konkursie padła łupem członków naszego Stowarzyszenia 😁 Wśród nagrodzonych browarów znalazły się: Browar Widawa, Browar Bury, Browar PINTA, Trzech Kumpli – Browar Lotny, Browar PiwoWarownia, Brokreacja, Doctor Brew, Browar Raduga, Browar ReCraft, Browar Inne Beczki, Browar Stargard, Browar Harpagan, Browar Kingpin oraz Browar Nepomucen, który zgarnął również główną nagrodę w konkursie – Kraft Roku 2019!

Gratulujemy organizatorom, wszystkim uczestnikom konkursu i wszystkim nagrodzonym piwowarom!

Pełne wyniki konkursu znajdziecie tutaj: http://www.kraftroku.pl/…/kpr-kraft-roku-2019-wyniki,17.html. Poszukajcie nagrodzonych piw w pubach i sklepach!

4 listopada 2019

Począwszy od tegorocznej edycji, zaplanowanej na początek grudnia, nasze Stowarzyszenie objęło patronatem największy konkurs piw rzemieślniczych w Polsce Kraft Roku, jak również będzie aktywnie włączać się w jego promocję i rozwój.

KPR to konkurs, którego z pewnością nie trzeba przedstawiać ani rekomendować osobom związanym z piwowarstwem rzemieślniczym lub interesującym się piwem kraftowym. Zachęcamy browary rzemieślnicze do wzięcia udziału w tegorocznej edycji – wszystkie niezbędne informacje i formularz zgłoszeniowy znajdziecie tutaj: http://www.kraftroku.pl/

14 października 2019

Miło nam poinformować, że grono członków naszego Stowarzyszenia powiększa się po raz kolejny! Z dniem 14 października 2019 roku do Stowarzyszenia dołącza przedstawiciel Browar Bury!

Witamy na pokładzie!!!

5 lipca 2019

Prezentujemy pierwszy roczny Raport działalności browarów zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Browarów Rzemieślniczych. Pierwszym rokiem objętym podsumowaniem jest pełny rok 2018.

Planujemy przedstawiać takie zestawienia co roku. Regularne zbieranie danych pozwoli już niebawem opisywać rynek polskich piw kraftowych również w kontekście pojawiających się trendów i dynamiki zmian zachodzących na rynku.

W roku 2018 skupionych w Stowarzyszeniu było (średnio) 28 browarów rzemieślniczych. Podawanie danych do zestawienia było fakultatywne, na co zdecydowało się 24 członków PSBR.

9 czerwca 2019

W dniu 9 czerwca 2019 roku we Wrocławiu odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Browarów Rzemieślniczych.

Członkowie przyjęli sprawozdanie finansowego i sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2018 roku, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2018 oraz udzielili absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej za sprawowanie obowiązków w 2018 roku. Przyjęto też logotyp Stowarzyszenia oraz przeprowadzono wybory uzupełniające do władz Stowarzyszenia.

W wyniku stosownych głosowań, z dniem dzisiejszym do Zarządu Stowarzyszenia wszedł Grzegorz Ziemian (Browar Stu Mostów), a do Komisji Rewizyjnej Marek Puta (Browar Piwoteka).

Przeprowadzono również dyskusję nad przyszłością i przyszłymi działaniami Stowarzyszenia.

25 lutego 2019

Przedstawiamy stanowisko Stowarzyszenia w zakresie wykorzystywania określenia „piwa kraftowe” przez browary należące do koncernów piwowarskich.

Pismo zostanie skierowane do szerokiego grona organizacji i instytucji życia publicznego oraz administracji i z pewnością nie jest ostatnim działaniem Stowarzyszenia w zakresie obrony tożsamości browarów rzemieślniczych.

9 stycznia 2019

Z dniem 9.01.2019 roku Agnieszka Dejna złożyła rezygnację ze sprawowania funkcji Członka Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Browarów Rzemieślniczych oraz złożyła deklarację o wystąpieniu ze Stowarzyszenia.

13 grudnia 2018

Kolejne browary rzemieślnicze zasiliły nasze szeregi!

Do grona członków Stowarzyszenia dołączyły Browar ReCraft i Browar Jastrzębie. Serdecznie witamy!

17 listopada 2018

Prezentujemy nasze pierwsze podejście do sformułowania definicji browaru rzemieślniczego.

Została ona opracowana przez zarząd i dyskutowana na ostatnim walnym zgromadzeniu PSBR, które odbyło się we wrześniu w Krakowie.

16 listopada 2018

Z dniem 16.11.2018 roku Tomasz Rogaczewski złożył rezygnację ze sprawowania funkcji Członka Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Browarów Rzemieślniczych oraz złożył deklarację o wystąpieniu ze Stowarzyszenia.

14 listopada 2018

W miniony weekend w Poznaniu przeprowadzono tegoroczną edycję Konkursu Piw Rzemieślniczych Kraft Roku, największego i najważniejszego konkursu piw w Polsce.

Browary zrzeszone w Polskie Stowarzyszenie Browarów Rzemieślniczych zebrały blisko jedną trzecią wszystkich medali, a nasi członkowie aż 15-krotnie zostali nagrodzeni złotym medalem!!!

Składamy ogromne gratulacje wszystkim nagrodzonym browarom!

13 listopada 2018

Miło nam poinformować, że grono członków naszego Stowarzyszenia powiększyło się kolejny raz!

Podczas Poznańskich Targów Piwnych w nasze szeregi wstąpili przedstawiciele Browar Stargard, Browar Recraft i Browar Widawa!

Witamy na pokładzie!!!

21 września 2018

W dniu 21 września 2018 roku w Krakowie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Browarów Rzemieślniczych.

Na Walny Zgromadzeniu Zarząd przedstawił propozycje działań Stowarzyszenia, planowany pakiet korzyści dla członków Stowarzyszenia, budżet na 2019 rok oraz wstępną propozycję definicji browaru rzemieślniczego.

Członkowie Stowarzyszenia przyjęli też uchwałę w zakresie wysokości składek członkowskich.

5 września 2018

Miło nam poinformować, że rożnie grono członków naszego Stowarzyszenia! Do Stowarzyszenia dołączają przedstawiciele Browar Palatum i Browar Harpagan!

Witamy na pokładzie!!!

19 lipca 2018

6 lipca Wydział Ekonomiczno-Handlowy Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE zorganizował w Brukseli imprezę letnią dla swoich odpowiedników z innych państw członkowskich UE. Zaproszono dyplomatów z pozostałych 27 krajów, którzy na co dzień reprezentują interesy swoich państw w ramach prac UE m.in. w zakresie polityki handlowej, przemysłowej, rynku wewnętrznego UE oraz polityki konsumenckiej.

Polskie Stowarzyszenie Browarów Rzemieślniczych było partnerem imprezy, a na imprezie o typowo wakacyjnym charakterze zaprezentowano piwa z polskich browarów rzemieślniczych, członków Stowarzyszenia.

13 czerwca 2018

W dniu 6 czerwca 2018 roku odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Browarów Rzemieślniczych.

Zebranie odbyło się w trybie określonym w par. 16 pkt 2 Statutu, co oznacza głosowanie za pomocą elektronicznych środków porozumiewania się na odległość, drogą poczty elektronicznej.

Walne Zebranie Członków stosowną uchwałą przyjęło regulaminy władz Stowarzyszenia.

10 maja 2018

Z satysfakcją informujemy, że dzisiaj otrzymaliśmy postanowienie Sądu o rejestracji naszego Stowarzyszenia, co było podstawowym wymogiem formalnym do pełnego działania. Oznacza to w szczególności, że Sąd zaakceptował zapisy statutu naszej organizacji i możemy spokojnie kontynuować rozpoczęte prace.

22 lutego 2018

Toczą się prace legislacyjne mające na celu uchwalenie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. W szczególności projektowane zmiany w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia oznaczają wprowadzenie obowiązku podawania wykazu składników wraz z informacją o wartości odżywczej oraz wartości energetycznej również w odniesieniu do piwa. Do tej pory, napoje o zawartości alkoholu wyższej niż 1,2% objętościowo oraz piwo korzystały ze zwolnienia w tym zakresie.

Wprowadzenie tego przepisu będzie w praktyce oznaczało, że na etykietach piw będą musiały pojawić się wykazy składników odżywczych (dla piwa w szczególności: białko, węglowodany w tym cukry, błonnik, sól) wraz z podaniem ich wartości odżywczych oraz wartość energetyczna. Aby spełnić ten warunek, każde piwo będzie musiało zostać przebadane laboratoryjnie, a szacunkowy koszt kompletu badań w certyfikowanym laboratorium oscyluje w granicach 800-1000 zł dla 1 piwa. Znając liczbę swoich piw w ofercie oraz średnią liczbę corocznych nowości, łatwo policzyć, że może to dla nas oznaczać łączne dodatkowe koszty liczone w dziesiątkach tysięcy złotych rocznie, nie wspominając o ewentualnych wydatkach na opracowanie nowych etykiet.

Stawiając sobie za główny cel reprezentowanie interesów browarów rzemieślniczych w Polsce, Stowarzyszenie przekazało wczoraj stanowisko w zakresie tego projektu do Ministerstwa Zdrowia.

25 stycznia 2018

Dzisiaj w Warszawie odbyło się zebranie założycielskie Polskiego Stowarzyszenia Browarów Rzemieślniczych, na którym przedstawiciele 25 browarów jednogłośnie zdecydowali o powołaniu stowarzyszenia i przyjęcia jego statutu.

W gronie założycieli Stowarzyszenia znaleźli się przedstawiciele: AleBrowar, Browar Bednary, Beer Bros., Browar BIRBANT, Browar Brodacz, Brokreacja, Doctor Brew, Inne Beczki, Browar Kingpin, Browar Nepomucen, Browar PINTA, Piwojad, Browar Piwoteka, Browar PiwoWarownia, Pracownia Piwa, Browar Raduga, Browar Solipiwko, Browar Spółdzielczy, Browar Stu Mostów, Browar Szpunt, Trzech Kumpli – Browar Lotny, Ułan Browar, Browar Zakładowy, Browar Zapanbrat, Browar Zarzecze.

Główne cele stowarzyszenia skupiają się na reprezentowaniu interesów polskich browarów rzemieślniczych, promocji i popularyzacji piwa rzemieślniczego, pomocy merytorycznej i organizacyjnej dla browarów rzemieślniczych, zapewnieniu warunków sprzyjających aktywności zawodowej w zakresie produkcji piw rzemieślniczych.

Do zarządu Stowarzyszenia wybrano Marka Kamińskiego (Browar Kingpin) powierzając mu jednocześnie funkcję prezesa zarządu oraz Agnieszkę Dejnę (Browar Spółdzielczy), Piotra Sosina (Browar Trzech Kumpli), Ziemowita Fałata (Browar Pinta) i Tomasza Rogaczewskiego (Pracownia Piwa) w charakterze członków zarządu. Do komisji rewizyjnej weszli Krzysztof Kula (Browar Birbant), Maciej Piaszczyński (Ułan Browar) i Michał Saks (AleBrowar).

Władze Stowarzyszenia niezwłocznie przystąpią do operacyjnego ustanowienia Stowarzyszenia oraz organizacji jego prac. Pierwszymi krokami będą zgłoszenie stowarzyszenia do rejestracji w KRS oraz przygotowanie regulaminów funkcjonowania organów Stowarzyszenia wraz z regulaminem przyjmowania nowych członków. Ambicją członków Stowarzyszenia jest zrzeszenie szerokiej grupy przedstawicieli browarów rzemieślniczych, stanowiącej silny głos na rzecz interesów małych producentów piwa w Polsce.

Napisz do nas

Kontakt

Polskie Stowarzyszenie Browarów Rzemieślniczych
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
KRS: 0000729548 | NIP: 5272850353

Znajdź nas w social media:


Zarząd PSBR

Marek Kamiński
Prezes Zarządu PSBR

Piotr Sosin
Wiceprezes Zarządu PSBR

Ziemowit Fałat
Członek Zarządu PSBR

Grzegorz Ziemian
Członek Zarządu PSBR