Piwo kraftowe

WYRÓŻNIK MAŁYCH, NIEZALEŻNYCH BROWARÓW

Piwo kraftowe

Browary rzemieślnicze to małe browary, które na pierwszym miejscu stawiają jakość piwa, są znane z ludzi je tworzących, są innowacyjne i niezależne od wielkiego kapitału.

Dynamiczny rozwój piwowarstwa rzemieślniczego w mijającej dekadzie i zdobywanie przez piwa kraftowe podniebień i serc rzesz kolejnych miłośników sprawiły, że mianem piw kraftowych dla swoich piw zaczęło posługiwać się wiele browarów nie będących browarami rzemieślniczymi i nie kierujących się wyznawanymi przez nie wartościami.

Znak „Piwo kraftowe” to prawnie chroniony, opracowany i wspierany przez Polskie Stowarzyszenie Browarów Rzemieślniczych, jego członków oraz fanów piw kraftowych wyróżnik, który identyfikuje piwa kraftowe z małych, niezależnych browarów.

Pij piwa kraftowe! Wspieraj małe i niezależne browary! Szukaj piw ze znakiem „Piwo kraftowe” na etykiecie!

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE ZNAKU „PIWO KRAFTOWE”

FAQ

Po co powstał znak „Piwo Kraftowe”? O czym ten znak informuje?

Browary rzemieślnicze/kraftowe to najmniejsi producenci piwa, którzy na pierwszym miejscu stawiają jakość piwa, są znane z ludzi je tworzących, są innowacyjne i niezależne od wielkiego kapitału. Dynamiczny rozwój piwowarstwa rzemieślniczego w mijającej dekadzie i zdobywanie przez piwa kraftowe podniebień i serc rzesz kolejnych miłośników sprawiły, że mianem piw kraftowych dla swoich piw zaczęło posługiwać się wiele browarów nie będących browarami rzemieślniczymi i nie kierujących się wyznawanymi przez nie wartościami. Znak „Piwo Kraftowe” to opracowany i promowany przez Polskie Stowarzyszenie Browarów Rzemieślniczych, jego członków oraz fanów piw kraftowych wyróżnik, który jednoznacznie identyfikuje piwa kraftowe pochodzące z małych, niezależnych browarów. Znak stworzyliśmy po to, by dodać konsumentom dodatkowej porcji informacji przy podejmowaniu decyzji zakupowych. Wybierając butelkę lub puszkę ze znakiem „Piwo Kraftowe” ma się 100% pewności, że wspieracie zakupowo mały, niezależny, innowacyjny, polski browar rzemieślniczy.

 
Co to jest piwo kraftowe?

Piwo kraftowe to inaczej piwo rzemieślnicze, czyli uwarzone w małym, niezależnym, innowacyjnym browarze, który jakość stawia na pierwszym miejscu. Nie każde piwo kraftowe opatrzone będzie znakiem „Piwo Kraftowe”, ponieważ nie każdy browar kraftowy należy do Polskiego Stowarzyszenia Browarów Rzemieślniczych, a prawo do używania znaku mają jedynie browary, członkowie PSBR.

 
Dlaczego znak „Piwo Kraftowe” a nie „Piwo Rzemieślnicze”? Dlaczego „kraftowe” pisane przez „k”?

Piwo kraftowe to synonim piwa rzemieślniczego. Termin pochodzi od języka angielskiego „craft beer”, gdzie „craft” oznacza „rzemieślniczy”, „rzemiosło”. Spolszczenie „piwo kraftowe” to określenie, którego jako pierwszy w Polsce zaczął używać najpopularniejszy bloger piwny i propagator piw kraftowych – Tomek Kopyra. Termin bardzo dobrze się przyjął i staje się coraz popularniejszy. PSBR podjęło decyzję o wyborze „piwo kraftowe” do znaku obserwując coraz szersze użycie tego terminu. Poza tym prościej się je wymawia, zapamiętuje, jest krótsze i bardziej „chwytliwe” niż piwo rzemieślnicze. Przy czym podkreślamy – dla nas to synonimy.

 
Kto może stosować znak? Jakie musi spełnić warunki, żeby stosować znak?

Prawo do używania znaku mają wyłącznie browary członkowie Polskiego Stowarzyszenia Browarów Rzemieślniczych. By móc używać znaku należy przystąpić do PSBR, przestrzegać Statutu Stowarzyszenia, terminowo opłacać składki członkowskie i zaakceptować regulamin używania znaku.

 
Czy znakiem będą mogły być oznaczane tylko piwa spełniające jakieś wymagania jakościowe? Kto będzie decydował, które piwo jest dobre, a które nie?

PSBR nie jest ciałem certyfikującym jakość piw swoich członków lub jakichkolwiek innych producentów. Stowarzyszenie powstało, by jednoczyć działania branży, reprezentować jej interesy oraz by promować polskie piwa rzemieślnicze/kraftowe. Jeśli ktoś szuka jakościowych wskazówek na temat piw, polecamy śledzić wyniki profesjonalnych konkursów piwnych – jak np. Kraft Roku – Konkurs Piw Rzemieślniczych, którego PSBR jest patronem. Dodatkowo polecamy śledzić popularne portale ratingowe, gdzie użytkownicy dokonują konsumenckich ocen piw – www.polskikraft.pl, www.untappd.com, www.ratebeer.com

 
Czy znak może stosować każdy browar rzemieślniczy/kraftowy?

Znak słowno-graficzny „Piwo Kraftowe” stosować może jedynie browar, członek Polskiego Stowarzyszenia Browarów Rzemieślniczych. Znak został zgłoszony do ochrony prawnej w Urzędzie Patentowym RP.

 
Czy znak można stosować na piwie warzonym w kooperacji browaru, członka PSBR z browarem, który nie należy do PSBR?

By móc zastosować znak “piwo kraftowe” na piwie warzonym przez polskie browary w kooperacji, oba browary muszą mieć prawo do używania znaku, a więc oba muszą należeć do PSBR. Bardzo chcemy uniknąć sytuacji nadużywania znaku przez podmioty nie skupione w naszym Stowarzyszeniu w imię prostej zasady – na prawo ochronne i kampanie promocyjne składają się członkowie PSBR, więc tylko oni mogą korzystać z prawa do używania znaku. PSBR ma jednak prawo, na wniosek browaru członka, udzielić prawa do używania znaku w sytuacjach wyjątkowych i za takie uznajemy kooperacje z browarami zagranicznymi. PSBR będzie na wniosek zainteresowanego browaru udzielał prawa do używania znaku na etykiecie piwa kooperacyjnego z browarem zagranicznym, z uwagi na fakt, że browar zagraniczny z definicji nie może należeć do PSBR.

 
Czy prawo do używania znaku można kupić?

Prawa do używania znaku nie można kupić. By nabyć prawo do używania znaku należy przystąpić do PSBR, przestrzegać Statutu Stowarzyszenia, terminowo opłacać składki członkowskie oraz zaakceptować regulamin stosowania znaku „Piwo Kraftowe”.

 
Dlaczego znak mogą stosować tylko członkowie PSBR? Dlaczego znaku nie mogą po prostu stosować wszystkie browary rzemieślnicze?

Polskie Stowarzyszenie Browarów Rzemieślniczych powstało jako ciało zrzeszające browary o podobnym podejściu do warzenia piwa, gdzie jakość, innowacje, niezależność stawiane są na pierwszym miejscu. Łączy nas również współdzielenie tych samych wartości w prowadzeniu biznesów w ogóle. Zależy nam na tym, by termin „Piwo Kraftowe” kojarzył się z solidnością browarów, które za nim stoją, a także z transparentnością wartości jakie są przez nie wyznawane. Chcemy, by konsument, kupując piwo ze znakiem „Piwo Kraftowe” doskonale wiedział jakie browary wspiera. Z tych samych powodów przystąpienie do PSBR obwarowane jest koniecznością uzyskania 3 rekomendacji od innych browarów, członków Stowarzyszenia oraz uzyskaniu aprobaty akcesyjnej zarządu. Tymi działaniami dążymy do budowania wieloletniej, solidnej marki „Piwo Kraftowe”, także wiarygodności działania samego PSBR. Znak powstał dzięki wysiłkom członków PSBR, a prace zostały sfinansowane z ich składek. Ze składek członków PSBR będą też finansowane wszystkie działania promocyjne znaku. W związku z tym znaku mogą używać wszyscy członkowie PSBR bez dodatkowych opłat. Rozumiemy, że alternatywnym modelem mogło być licencjonowanie znaku dla browarów niezrzeszonych w Stowarzyszeniu, jednakże w związku z kosztami opracowania, rejestracji i promocji znaku, licencja musiałaby być i tak odpłatna, żeby całość była zwyczajnie fair wobec członków finansujących działanie PSBR. Stowarzyszenie jest cały czas otwarte na nowych członków.

 
Jak mogę wstąpić do Stowarzyszenia i uzyskać prawo do stosowania znaku?

Należy wypełnić dokumenty akcesyjne, które można uzyskać na stronie www Stowarzyszenia lub skontaktować się z Dyrektorem Operacyjnym PSBR Waldemarem Mudrykiem przez mail: waldemar.mudryk@psbr.eu lub przez formularz kontaktowy „Dołącz do nas” na stronie www Stowarzyszenia. Następnie trzeba uzyskać 3 rekomendacje innych browarów, członków PSBR. W kroku kolejnym zarząd zwykłą większością głosów przyjmuje lub odrzuca wniosek o przyjęcie do Stowarzyszenia. Obecnie zarząd jest czteroosobowy, w przypadku równości głosów ZA i PRZECIW decyduje głos prezesa. Od decyzji zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i wówczas wszyscy członkowie zwykłą większością decydują w zakresie wniosku. Po przyjęciu w poczet członków należy opłacić składkę członkowską i zaakceptować regulamin stosowania znaku. I to wszystko.

 
Co z browarami kraftowymi, które nie chcą być członkami PSBR, a chciałyby stosować znak? Czy jest lub będzie taka możliwość?

Prawo do używania znaku mają wyłącznie browary członkowie Polskiego Stowarzyszenia Browarów Rzemieślniczych. By móc używać znaku należy przystąpić do PSBR, terminowo opłacać składki członkowskie i zaakceptować regulamin używania znaku. Zapraszamy wszystkie chętne browary do złożenia dokumentów akcesyjnych.

 
Jesteśmy małym browarem i nie stać nas na opłacanie składek Stowarzyszenia. Czy możemy skorzystać ze znaku?

Prawo do używania znaku mają jedynie browary, członkowie PSBR, którzy terminowo opłacają składki członkowskie i zaakceptowali regulamin używania znaku. Składka członkowska PSBR to nie tylko prawo do używania znaku, ale też rosnący pakiet korzyści dla członka, taki jak: bezpłatny pakiet godzin konsultacji prawnych w kancelarii obsługującej PSBR, dostęp do newslettera zarządu/dyrektora operacyjnego, w którym pojawiają się istotne informacje dla każdego prowadzącego biznes browarniczy, promowanie browaru na stronie www stowarzyszenia, reprezentacja browaru przez PSBR w akcjach lobbingowych, ujęcie browaru w corocznej broszurze PSBR, ujęcie browaru w corocznym raporcie z działalności browarów zrzeszonych w PSBR, w przyszłości – dostęp do sekcji „członek PSBR” na stronie www, w której znajdzie się baza wiedzy. PSBR to wciąż młoda organizacja i na razie nie przewidujemy różnicowania poziomu składek od wielkości produkcji, choć taka zmiana jest w szeregach PSBR dyskutowana. Natomiast już teraz płatność składki można rozłożyć na miesięczne raty. Zapraszamy do członkostwa i kontaktu z nami. Dyrektor Operacyjny Stowarzyszenia – Waldek – wszystko chętnie wyjaśni.

 
Jakie są konsekwencje ochrony prawnej znaku? Czemu służy rejestracja znaku w Urzędzie Patentowym? Co zostało zgłoszone do rejestracji i co będzie prawnie chronione?

„Piwo Kraftowe” to znak słowno-graficzny, który został zgłoszony do zastrzeżenia w Urzędzie Patentowym RP. Po zakończeniu procedury rejestracyjnej Polskiemu Stowarzyszeniu Browarów Rzemieślniczych będzie przysługiwało wyłączne prawo do dysponowania znakiem. Oznacza to, że PSBR decyduje kto i na jakich zasadach może znak stosować. Znak chroniony jest od momentu zarejestrowania wniosku w UP RP, co miało miejsce w dniu 7 lutego 2020 r. Prawem chronione jest używanie dokładnie tego znaku słowno-graficznego, w różnych wariantach kolorystycznych oraz znaków podobnych, które mogą wprowadzać odbiorcę w błąd. Natomiast nie jest zastrzeżone używanie samego określenia „piwo kraftowe”, ponieważ tak ogólny termin nie jest możliwy do zastrzeżenia. Podkreślamy, że nigdy nie było intencją PSBR zastrzeżenie nazwy „piwo kraftowe”.

 
Czy browar, który nie stosuje znaku przestaje być/nie jest browarem kraftowym? Czy jego piwo przestaje być/nie jest kraftowe? Czy może nadal określać swoje piwa mianem kraftowych?

„Piwo kraftowe”, „browar kraftowy” to stwierdzenia funkcjonujące w powszechnym użyciu i PSBR nigdy nie dążyło i nie będzie dążyć do monopolizacji użycia tych terminów. Znak „Piwo Kraftowe” ma dawać wyraźny sygnał konsumentowi, że wspiera w ten sposób browary zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Browarów Rzemieślniczych, co oznacza, że Stowarzyszenie gwarantuje, że jest to piwo z małego, niezależnego, innowacyjnego browaru, który jakość piwa stawia na pierwszym miejscu. Więcej na temat tego jak PSBR definiuje piwo rzemieślnicze/kraftowe można znaleźć na naszej stronie www, w sekcji poświęconej definicji.

 
Gdzie będzie stosowany znak?

Znak może być używany przez każdy browar, członka PSBR w dowolny marketingowy sposób: na etykietach, ulotkach, koszulkach i wszelkich innych materiałach promocyjnych, jednakże zawsze zgodnie z regulaminem stosowania znaku oraz zgodnie z zasadami graficznymi stosowania znaku, które stanowią załącznik do regulaminu.

 
W jaki sposób znak będzie promowany?

PSBR planuje rozpocząć szeroką kampanię promocyjno-edukacyjną w mediach na temat znaku oraz piw kratowych/rzemieślniczych w ogóle. Obecnie promujemy znak przez media społecznościowe, a wkrótce znak zacznie zyskiwać popularność dzięki licznym aplikacjom znaku na etykietach piw z browarów należących do PSBR.

 
Gdzie mogę zgłosić fakt zastosowania podobnego znaku?

Fakt zastosowania znaku przez browar lub inny podmiot nie należący do PSBR można zgłaszać do władz Stowarzyszenia mailowo: zarzad@psbr.eu. Na pewno zareagujemy.

 
Czy znak może być w innym kolorze, w wielu kolorach?

Znak można stosować w wielu różnych wariantach kolorystycznych, ale zawsze zgodnie z zasadami używania znaku, które stanowią załącznik do regulaminu stosowania znaku, zaakceptowanego przez każdy browar, członka PSBR, który używa znaku.

 
Czy browar, członek PSBR, który wykorzysta znak, produkując następnie piwo słabej jakości w dłuższym okresie czasu może mieć ten znak odebrany?

PSBR nie jest ciałem certyfikującym jakość piw swoich członków lub jakichkolwiek innych producentów. „Piwo Kraftowe” nie jest znakiem podobnym do popularnych na rynku wyróżników imitujących certyfikację jakości lub nagrodę konsumencką. „Piwo Kraftowe” to znak, który świadczy o tym, że piwo zostało uwarzone przez mały, niezależny, innowacyjny browar rzemieślniczy, zaś o jakości tego piwa wypowiedzieć się muszą sami konsumenci lub profesjonalni sędziowie konkursów piwnych w Polsce i na świecie – jak na przykład podczas Kraft Roku – Konkursu Piw Rzemieślniczych, którego PSBR jest zresztą patronem. Słowem: dopóki browar jest członkiem PSBR, respektuje jego statut, terminowo opłaca składki członkowskie, to ma prawo do używania znaku. Ocenę jakości piw browaru, pozostawiamy konsumentom i profesjonalnym sędziom na konkursach.

 
Czy wielkość, umiejscowienie, kolorystyka znaku na etykiecie butelki lub puszki zależy od browaru czy jest z góry narzucona?

Wielkość znaku, proporcje, pole ochronne i parę innych technicznych, graficznych aspektów reguluje dokument „zasady stosowania znaku „Piwo Kraftowe””, który stanowi załącznik do regulaminu stosowania znaku, który zaakceptować musi każdy browar, członek PSBR przed rozpoczęciem używania znaku. Łamanie zasad regulaminu może być powodem do odebrania łamiącemu prawa posługiwania się znakiem.

 

Napisz do nas

Kontakt

Polskie Stowarzyszenie Browarów Rzemieślniczych
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
KRS: 0000729548 | NIP: 5272850353

Znajdź nas w social media:


Zarząd PSBR

Marek Kamiński
Prezes Zarządu PSBR

Piotr Sosin
Wiceprezes Zarządu PSBR

Ziemowit Fałat
Członek Zarządu PSBR

Grzegorz Ziemian
Członek Zarządu PSBR