Browary rzemieślnicze

Definicja

Browary rzemieślnicze

Browar rzemieślniczy/kraftowy to producent, który jednocześnie:
JAKOŚĆ PRODUKTU stawia na pierwszym miejscu

W procesie produkcji piwa używane są przede wszystkim tradycyjne surowce piwowarskie: woda, słód, drożdże, chmiel oraz najlepsza i najbardziej aktualna piwowarska wiedza.

jest ZNANY Z LUDZI tworzących piwa

Piwowar lub osoba odpowiedzialna za produkcję są znane z imienia i nazwiska i są osiągalni dla klienta końcowego. Zazwyczaj te same osoby reprezentują browar na zewnątrz.

jest INNOWACYJNY

Poprzez ustawiczną pracę nad rozwijaniem receptur i technologii produkcji przyczynia się do rozwoju wiedzy piwowarskiej. Browar dba o merytoryczne doskonalenie i samodoskonalenie swojej załogi.

jest NIEZALEŻNY

Nie jest powiązany osobowo (ta sama osoba zasiadająca we władzach podmiotu) lub kapitałowo z innym podmiotem produkującym piwo, niebędącym browarem rzemieślniczym.

Przez producenta rozumiemy podmiot produkujący, czyli posiadający swój własny browar lub podmiot zlecający produkcję piwa, czyli browar kontraktowy.

Kilka słów komentarza do definicji…

Zdajemy sobie sprawę z tego, że nasza definicja jest bardzo opisowa dlatego warto mówić o niej wskazując jednocześnie motywy, jakimi się kierowaliśmy jako wspólnota najmniejszych producentów piwa w Polsce:

  • definicja ma charakter żywy i naszą intencją jest, by pasowała do obecnych realiów na rynku piw rzemieślniczych i szerzej – całego piwa, jesteśmy bardzo otwarci na jej konstruktywną krytykę,
  • chcemy, aby definicja była inkluzywna, nie ekskluzywna, czyli nie pragniemy nikogo wyłączać, a raczej włączać te browary, które mają podobną charakterystykę i kierują się podobnymi do naszych wartościami,
  • większość składowych definicji jest nieostrych, ponieważ bardziej opisują wartości niż konkretne, zerojedynkowe kryteria do spełnienia,
  • celowo zrezygnowaliśmy z próby dodania kryterium wolumenowego. Uważamy, że rynek polski jest jeszcze na to zbyt młody, ale nie wykluczamy dodania go w przyszłości. Doskonale wiemy, że rynek kraftu w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie,
  • bardzo nam zależy na podkreśleniu naszej niezależności od wielkiego, często ponadnarodowego kapitału browarniczego.

Napisz do nas

Kontakt

Polskie Stowarzyszenie Browarów Rzemieślniczych
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
KRS: 0000729548 | NIP: 5272850353

Znajdź nas w social media:


Zarząd PSBR

Marek Kamiński
Prezes Zarządu PSBR

Piotr Sosin
Wiceprezes Zarządu PSBR

Ziemowit Fałat
Członek Zarządu PSBR

Grzegorz Ziemian
Członek Zarządu PSBR