Do PSBR dołącza kolejny browar. Witamy serdecznie na pokładzie Browar Łańcut !

Rozpoczęliśmy ogólnopolską akcję promujacą wejście na rynek znaku „Piwo Kraftowe”.

Do wydarzenia zostało zaproszonych ponad 400 redakcji mediów tradycyjnych i elektronicznych w tym blogerów piwnych. Zarówno sam znak jak i publikacje o nim pojawiają się regularnie w mediach.

Polskie Stowarzyszenie Browarów Rzemieślniczych po raz drugi opublikowało raport z działalności browarów, członków Stowarzyszenia obejmujący tym razem 2019 rok.

Raport oparto o dane zebrane bezpośrednio od członków naszego stowarzyszenia i zaprezentowano w formie pomagającej opisać rzeczywistość browarów rzemieślniczych i rynek, na którym one działają, a także uchwycić zmiany na nim zachodzące.
Raport do pobrania na niniejszej stronie, w zakładce „Do pobrania”

Browar The Garage Monks z nami! Z dniem dzisiejszym mnisi z garażu dołączają do Polskiego Stowarzyszenia Browarów Rzemieślniczych

Z naszej inicjatywy Rada Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw powołała Zespół Roboczy ds. Branży Alkoholowej, w skład którego wszedł przedstawiciel naszego stowarzyszenia i który w ostatni piątek 26 czerwca odbył swoje pierwsze, organizacyjne posiedzenie.

Opracowanie i wsparcie zmian w prawie umożliwiających sprzedaż napojów alkoholowych z dostawą zostało uznane za priorytetowy obszar prac Zespołu.

Przystąpiliśmy do Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw, a Rzecznik MŚP dołącza do rosnącej koalicji ponad podziałami na rzecz sprzedaży napojów alkoholowych na odległość. Z Przewodniczącym Rady Przedsiębiorców pracujemy nad powołaniem Zespołu Roboczego Rady, który zajmie się szczegółowym opracowaniem propozycji zmian przepisów prawnych w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych.

Działania te są kontynuacją naszych wystąpień do rządu o umożliwienie sprzedaży piwa na odległość, które intensyfikujemy od połowy marca, gdy taki zakaz okazał się szczególnie dotkliwy z uwagi na wystąpienie pandemii i zamknięcie lokali gastronomicznych.

Na prośbę Ministerstwa Finansów, w związku z rozpoczęciem prac nad przeniesieniem dokumentacji akcyzowej na PUESC, przekazaliśmy do MF nasze propozycje uproszczenia systemu ewidencji i rozliczania akcyzy, które mogłyby wejść w życie łącznie z przeniesieniem dokumentacji na platformę online. Ogromne podziękowania dla Wojtka Frączyka (Widawa), Pawła Masłowskiego (Pinta) i Tomka Bryckiego (Za Miastem), którzy przekazali obszerne, kompleksowe uwagi odnośnie uproszczeń dla przedpłatowców i składów podatkowych. Pozostajemy w bezpośrednim kontakcie z osobą z MF odpowiedzialną za przedmiotowe prace.

Browar PERUN dołącza do PSBR! Witamy serdecznie w gronie Stowarzyszenia.

Zaopiniowaliśmy projekt rozporządzenia Ministra Finansów wprowadzającego możliwość odliczenia podatku akcyzowego przez podatnika, który zniszczy zwrócone piwo z przekroczonym terminem przydatności do spożycia. W stosunku do projektu Ministra zakładającego możliwość dokonania odliczenia akcyzy do 31 grudnia 2020 r. w przypadku całkowitego zniszczenia zwróconego piwa do 31 lipca 2020 r., przekazaliśmy poniższe nasze rekomendacje: wnieśliśmy o wprowadzenie takiej możliwości odliczenia na stałe, a nie tylko na czas pandemii, a w przypadku braku takiej woli, wnieśliśmy o wydłużenie okresu obowiązywania możliwości odliczenia co najmniej do połowy 2021 roku, wnieśliśmy o wprowadzenie możliwości odbioru, zniszczenia i odzyskania akcyzy nie tylko w stosunku do piwa przeterminowanego, ale również piwa, którego termin przydatności upływa w kolejnych 4 tygodniach od momentu zwrotu, co usprawni logistycznie obsługę zwrotów.

Skierowaliśmy naszą opinię do Komisji Ustawodawczej Senatu RP w związku z rozpoczęciem prac w Komisji nad inicjatywą ustawodawczą w zakresie projektu wprowadzenia obowiązkowego ostrzeżenia ciążowego na etykietach piwa. Wskazaliśmy, że podejmowanie obecnie prac nad tym projektem jest szczególnie niekorzystne z uwagi na nałożenie na producentów piwa dodatkowych wymagań prawnych i obciążeń finansowych w momencie dramatycznego pogorszenia sytuacji ekonomicznej wywołanej epidemią koronawirusa. W tym kontekście zaapelowaliśmy do Senatu RP o wstrzymanie się z procedowaniem wszelkich inicjatyw, które nakładają dodatkowe obciążenia finansowe, zwłaszcza na mikro- i małych przedsiębiorców. Uważamy, że tego typu propozycje powinny zostać rozpatrzone w okresie, kiedy najpilniejsze wyzwania obecnego czasu będą rozwiązane, a sytuacja branży powróci do stabilności. Ponadto, wnieśliśmy o sprecyzowanie już na etapie projektu ustawy szczegółowych wymagań co do oznaczenia tj. kształtu i wielkości grafiki, znaków, liter itp., wskazaliśmy na szacunkową liczbę etykiet w sektorze browarów rzemieślniczych oraz szacunkowe koszty przeprojektowania i wyprodukowania nowych etykiet, wnieśliśmy o wydłużenie okresu przejściowego, w którym można jeszcze wprowadzać na rynek piwo ze starymi etykietami, do 36 miesięcy.

Napisz do nas

Kontakt

Polskie Stowarzyszenie Browarów Rzemieślniczych
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
KRS: 0000729548 | NIP: 5272850353

Znajdź nas w social media:


Zarząd PSBR

Marek Kamiński
Prezes Zarządu PSBR

Piotr Sosin
Wiceprezes Zarządu PSBR

Ziemowit Fałat
Członek Zarządu PSBR

Grzegorz Ziemian
Członek Zarządu PSBR