Nasze Stowarzyszenie powiększa się po raz kolejny. Wśród członków Stowarzyszenia witamy Antybrowar!

Dzisiaj w Krakowie odbyło się coroczne Walne Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia. Poza częścią sprawozdawczą, dyskutowaliśmy o bieżących i przyszłych działaniach Stowarzyszenia i dokonaliśmy wyboru członków zarządu i komisji rewizyjnej na nową kadencję. Decyzją Walnego, dotychczasowy Zarząd w osobach Marek Kamiński, Piotr Sosin, Ziemowit Fałat i Grzegorz Ziemian wybrany został na kolejną kadencję, a w skład Komisji Rewizyjnej weszli Marek Puta, Mateusz Górski i Piotr Piekarski. Gratulujemy!
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przyjazd, a Nowy Kraftowy za gościnę!
Kilkugodzinne owocne obrady kontynuowaliśmy przy piwie w pubie Szklanki 🍻 Spotkanie było jedną z ostatnich okazji do osobistego spotkania z Waldemar Mudryk w obecnej roli Dyrektora Operacyjnego Stowarzyszenia, który z końcem czerwca przestaje pełnić tę funkcję

Dzisiaj skierowaliśmy pismo w formie listu otwartego do Premiera Mateusza Morawieckiego dotyczące wyraźnie wzmożonych w ostatnich tygodniach kontroli celno-skarbowych prowadzonych w zakresie prawidłowości wyliczenia podatku akcyzowego. Działania służb celno-skarbowych zmierzają w kierunku podważenia prawa do stosowania obniżonej stawki akcyzy w wielu małych browarach, co stoi w sprzeczności z wolą ustawodawcy unijnego w zakresie ulg w podatku akcyzowym dla małych browarów oraz nadrzędną intencją wsparcia małych browarów leżącą u podstaw tych przepisów. Z pełną treścią pisma można zapoznać się na naszym profilu na Facebooku.

Wspólnie ze Stowarzyszeniem Regionalnych Browarów Polskich skierowaliśmy dzisiaj pismo do Wicepremiera Jarosława Gowina z prośbą o spotkanie poświęcone uregulowaniu przepisów w zakresie sprzedaży zdalnej piwa. Pismo jest kontynuacją rozmów z Panem Premierem Jarosławem Gowinem, prowadzonych pod patronatem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców pod koniec listopada br., w których Pan Premier wyraził swoje poparcie dla umożliwienia sprzedaży zdalnej napojów alkoholowych.

Przed paroma tygodniami zamknęliśmy tegoroczną, pierwszą edycję Katalogu Członków PSBR. W tym tygodniu Katalog został wysłany w formie insertu do katalogu „ABC Restauracji” do blisko 10.000 adresatów z branży HoReCa w całej Polsce. Dodatkowo, nasz Katalog zostanie rozesłany w wersji cyfrowej do jeszcze większej bazy adresatów z branży HoReCa. Dystrybucja Katalogu buduje świadomość piw rzemieślniczych członków Stowarzyszenia oraz znaku „Piwo Kraftowe” w branży gastronomicznej.

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2021 roku tzw. podatku cukrowego oraz tzw. opłaty od małpek, przygotowaliśmy dla Członków Stowarzyszenia obszerny i kompleksowy Informator na ten temat, opracowany przez Dawida Siedleckiego z browarparagraf.com, prawnika specjalizującego się m.in. w prawie alkoholowym. W dniu dzisiejszym Informator został przesłany do Członków.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców skierował do Premiera oraz Przewodniczących Klubów i Kół Parlamentarnych pismo z prośbą o poparcie i wdrożenie dziesięciu propozycji zmian systemowych, które przyczynią się do poprawy otoczenia prawno-gospodarczego w naszym kraju oraz zwiększenia poczucia bezpieczeństwa małych i średnich przedsiębiorców przy prowadzeniu swoich biznesów.
Tzw. Dziesiątka Rzecznika MŚP powstała w porozumieniu z przedstawicielami 205 organizacji przedsiębiorców zrzeszonych w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP, a nasze stowarzyszenie w pełni poparło postulaty Rzecznika.
Zachęcamy do zapoznania się z pełną listą postulatów wraz z ich omówieniem tutaj.

Dzisiaj Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej wydał decyzję w zakresie naszego wniosku i udzielił prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny „PSBR.EU Piwo Kraftowe” na rzecz naszego Stowarzyszenia. Znak „Piwo Kraftowe” chroniony jest w klasach 32, 35 i 43, a czas trwania prawa ochronnego wynosi 10 lat od daty zgłoszenia i może być przedłużany na kolejne dziesięcioletnie okresy ochrony.

Dzisiaj w „Craft Beer Muranów – Piwny Świat” w Warszawie odbyliśmy coroczne Zwyczajne Walne Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia. Poza dopełnieniem statutowych formalności, porozmawialiśmy o dotychczasowych działaniach Stowarzyszenia, uruchomionych projektach i planach na przyszłość. Dziękujemy Członkom, którzy przyjechali na Zebranie oraz gospodarzom i pracownikom „Craft Beer Muranów – Piwny Świat” za gościnę w swoich progach!

Napisz do nas

Kontakt

Polskie Stowarzyszenie Browarów Rzemieślniczych
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
KRS: 0000729548 | NIP: 5272850353

Znajdź nas w social media:


Zarząd PSBR

Marek Kamiński
Prezes Zarządu PSBR

Piotr Sosin
Wiceprezes Zarządu PSBR

Ziemowit Fałat
Członek Zarządu PSBR

Grzegorz Ziemian
Członek Zarządu PSBR