Wspólnie z dwoma pozostałymi organizacjami branży piwowarskiej w Polsce wystąpiliśmy do Ministra Finansów oraz Przewodniczącego i Członków Podkomisji Stałej do monitorowania systemu podatkowego z wnioskiem o uwzględnienie poprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy i podatku akcyzowym polegającej na przesunięciu daty wejścia w życie zmiany sposobu obliczania akcyzy dla piwa w taki sposób, aby nowa regulacja zaczęła obowiązywać w tym samym okresie co inne przepisy projektu ustawy czyli od 2023 roku. Rzecz dotyczy zmiany metody pomiaru stopni Plato polegającej na wliczaniu do podstawy obliczania akcyzy wszystkich składników, w tym również składników dodanych po zakończeniu fermentacji (np. soki, pulpy owocowe itp.).

Po ubiegłorocznej przerwie wraca Konkurs Piw Rzemieślniczych „Kraft Roku„, czyli największy konkurs piw rzemieślniczych w Polsce, które nasze Stowarzyszenie objęło Patronatem. W tym roku w dniach 1-4 grudnia międzynarodowe jury sędziowskie oceni rekordowe 652 piwa ze 116 browarów!

Ogłoszenie wyników odbędzie się 11 grudnia w Rzeszowie wraz z transmisją online.

Reklamę Znaku „Piwo kraftowe” zamieściliśmy też w corocznym dodatku specjalnym „Przemysłu Fermentacyjnego i Owocowo-Warzywnego” – „Piwa Regionalne 2021” – który w nakładzie 2500 egz. ukazał się w październiku.

W odbywającej się dzisiaj w Poznaniu III Konferencji Producentów Cydrów Rzemieślniczych, z ramienia Stowarzyszenia wziął udział Marek Kamiński, który wystąpił z prezentacją na temat Znaku „Piwo kraftowe”.

W ramach działań promocyjnych na rzecz Znaku „Piwo kraftowe”, w październikowym numerze magazynu „Szef Kuchni” ukazała się reklama Znaku. „Szef Kuchni” to specjalistyczny magazyn ogólnopolski skierowanych do branży gastronomicznej, dystrybuowany w nakładzie 10 tys. egzemplarzy bezpośrednio do ściśle wyselekcjonowanej grupy odbiorców – szefów kuchni, właścicieli i kadry kierowniczej restauracji, lokali gastronomicznych, firm cateringowych, a także do szkół gastronomicznych i hotelarskich.

Nawiązaliśmy współpracę z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie prowadzącym Krakowską Szkołę Browarniczą. W ramach współpracy Członkowie Stowarzyszenia oraz wszyscy pracownicy zrzeszonych browarów będą mogli korzystać ze specjalnych zniżek na ofertę KSB.
Browary należące do Stowarzyszenia otrzymują w ramach partnerstwa z Krakowską Szkołą Browarniczą:
35% stałego rabatu na wszystkie szkolenia piwowarskie, których ofertę można obserwować pod linkiem: https://ksb.edu.pl/szkolenia
15% stałego rabatu na analizę piwa (stężenie alkoholu, ekstraktu rzeczywistego i ekstraktu brzeczki podstawowej, goryczki, próby przechowalnicze piwa, czystość mikrobiologiczna)
20% rabatu na udział w największej we wschodniej Europie, międzynarodowej konferencji naukowej o tematyce browarniczej – Szkoła Technologii Fermentacji, którą KSB organizuje w maju przyszłego roku (liczba miejsc jest ograniczona). Więcej szczegółów: https://sztf.edu.pl/2022
Powyższa oferta jest pierwszym krokiem naszej współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie. Wspólnie z zespołem KSB pracujemy nad kolejnymi wspólnymi działaniami.

W dniach 14-15 października 2021 r. w Krakowie odbyły się Jesienne Spotkania Browarników. W trakcie konferencji w debacie „Browar wobec zmian” z ramienia naszego Stowarzyszenia udział wziął Marek Kamiński.
Dyskutowano na temat reagowania na zmiany prawne i rządowe, przygotowania zakładu na działania kryzysowe, realnego wpływu pandemii Covid-19 na branżę, jak znaleźć miejsce na rynku w obliczu rosnącej konkurencji oraz jak nadążyć za zmieniającymi się potrzebami konsumenta.

W dniu 29 września 2021 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Zdrowia, na którym wysłuchaliśmy informacji na temat wpływu polityki akcyzowej dotyczącej wyrobów alkoholowych i tytoniowych na prozdrowotne zachowania konsumentów, przedstawionej przez Ministra Zdrowia oraz Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

W dniach 13-15 września wzięliśmy udział w Polskim Kongresie Browarniczym w Rzeszowie, w trakcie którego z prezentacją na temat bieżącej sytuacji rynkowej browarów rzemieślniczych wystąpił Marek Kamiński.
W trakcie Kongresu przedstawiciele trzech organizacji branży piwowarskiej w Polsce podpisali wspólny „Apel w obronie polskiego piwowarstwa” w odpowiedzi na wzrost pełnej kłamstw i manipulacji działalności lobbingowej przemysłu spirytusowego.

Wspólnie z pozostałymi organizacjami branży piwowarskiej w Polsce, przygotowaliśmy informację prasową z protestem przeciwko nieuczciwemu lobbingowi koncernów spirytusowych. W trakcie Forum Ekonomicznego w Karpaczu przedstawiciele branży spirytusowej publicznie zasugerowali, że gotowy jest projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, zakładający rzekomo drastyczne podniesienie akcyzy na piwo. Zachowania wprowadzające w ten sposób w błąd opinię publiczną uznajemy za skandaliczne i nieakceptowalne.

Napisz do nas

Kontakt

Polskie Stowarzyszenie Browarów Rzemieślniczych
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
KRS: 0000729548 | NIP: 5272850353

Znajdź nas w social media:


Zarząd PSBR

Marek Kamiński
Prezes Zarządu PSBR

Piotr Sosin
Wiceprezes Zarządu PSBR

Ziemowit Fałat
Członek Zarządu PSBR

Grzegorz Ziemian
Członek Zarządu PSBR