Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców skierował do Premiera oraz Przewodniczących Klubów i Kół Parlamentarnych pismo z prośbą o poparcie i wdrożenie dziesięciu propozycji zmian systemowych, które przyczynią się do poprawy otoczenia prawno-gospodarczego w naszym kraju oraz zwiększenia poczucia bezpieczeństwa małych i średnich przedsiębiorców przy prowadzeniu swoich biznesów.
Tzw. Dziesiątka Rzecznika MŚP powstała w porozumieniu z przedstawicielami 205 organizacji przedsiębiorców zrzeszonych w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP, a nasze stowarzyszenie w pełni poparło postulaty Rzecznika.
Zachęcamy do zapoznania się z pełną listą postulatów wraz z ich omówieniem tutaj.

Z dniem dzisiejszym grono członków Polskiego Stowarzyszenia Browarów Rzemieślniczych powiększa się o Brewery Hills. Serdecznie witamy!

Do PSBR dołącza kolejny browar. Witamy serdecznie na pokładzie Browar Łańcut !

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców opublikował raport „Branża piwowarska i sektory powiązane wobec pandemii Covid-19”. W przygotowaniu raportu w ostatnich tygodniach braliśmy udział wspólnie z pozostałymi organizacjami branży piwowarskiej w Polsce, swój wkład w raporcie mają również członkowie PSBR, do których skierowaliśmy autorów raportu, a także bliska nam przedstawicielka sektora gastronomicznego. W raporcie prezentujemy w szczególności 5 postulatów, które wsparły by sektor piwowarski oraz sektory z nami powiązane, w szczególności gastronomię. Raport jest dostępny tutaj.

Dzisiaj w „Craft Beer Muranów – Piwny Świat” w Warszawie odbyliśmy coroczne Zwyczajne Walne Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia. Poza dopełnieniem statutowych formalności, porozmawialiśmy o dotychczasowych działaniach Stowarzyszenia, uruchomionych projektach i planach na przyszłość. Dziękujemy Członkom, którzy przyjechali na Zebranie oraz gospodarzom i pracownikom „Craft Beer Muranów – Piwny Świat” za gościnę w swoich progach!

Rozpoczęliśmy ogólnopolską akcję promujacą wejście na rynek znaku „Piwo Kraftowe”.

Do wydarzenia zostało zaproszonych ponad 400 redakcji mediów tradycyjnych i elektronicznych w tym blogerów piwnych. Zarówno sam znak jak i publikacje o nim pojawiają się regularnie w mediach.

Polskie Stowarzyszenie Browarów Rzemieślniczych po raz drugi opublikowało raport z działalności browarów, członków Stowarzyszenia obejmujący tym razem 2019 rok.

Raport oparto o dane zebrane bezpośrednio od członków naszego stowarzyszenia i zaprezentowano w formie pomagającej opisać rzeczywistość browarów rzemieślniczych i rynek, na którym one działają, a także uchwycić zmiany na nim zachodzące.
Raport do pobrania na niniejszej stronie, w zakładce „Do pobrania”

Browar The Garage Monks z nami! Z dniem dzisiejszym mnisi z garażu dołączają do Polskiego Stowarzyszenia Browarów Rzemieślniczych

Z naszej inicjatywy Rada Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw powołała Zespół Roboczy ds. Branży Alkoholowej, w skład którego wszedł przedstawiciel naszego stowarzyszenia i który w ostatni piątek 26 czerwca odbył swoje pierwsze, organizacyjne posiedzenie.

Opracowanie i wsparcie zmian w prawie umożliwiających sprzedaż napojów alkoholowych z dostawą zostało uznane za priorytetowy obszar prac Zespołu.

Przystąpiliśmy do Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw, a Rzecznik MŚP dołącza do rosnącej koalicji ponad podziałami na rzecz sprzedaży napojów alkoholowych na odległość. Z Przewodniczącym Rady Przedsiębiorców pracujemy nad powołaniem Zespołu Roboczego Rady, który zajmie się szczegółowym opracowaniem propozycji zmian przepisów prawnych w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych.

Działania te są kontynuacją naszych wystąpień do rządu o umożliwienie sprzedaży piwa na odległość, które intensyfikujemy od połowy marca, gdy taki zakaz okazał się szczególnie dotkliwy z uwagi na wystąpienie pandemii i zamknięcie lokali gastronomicznych.

Napisz do nas

Kontakt

Polskie Stowarzyszenie Browarów Rzemieślniczych
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
KRS: 0000729548 | NIP: 5272850353

Znajdź nas w social media:


Zarząd PSBR

Marek Kamiński
Prezes Zarządu PSBR

Piotr Sosin
Wiceprezes Zarządu PSBR

Ziemowit Fałat
Członek Zarządu PSBR

Grzegorz Ziemian
Członek Zarządu PSBR

Waldemar Mudryk
Dyrektor Operacyjny PSBR